Protilátky CORONAVÍRUS COVID-19 IgG/IgM


Odber krvi zo žily
Cena: 35€
Čas odberu: Denne od 11:00 – 13:00
Výsledok máte do 2-3 dni

Zo zastávky Trojica (napríklad spoje 1,2,4,5,7,8,29,39) prejdete na Slovenskú ulicu, následne okolo Bašty rovno.
Mestký účelový objekt (v skratke MUČO) so zameraním na zdravotníctvo sa nachádza pred Vami

Viac o teste:
Súčasťou imunitnej odpovede na infekciu spôsobenú koronavírusom je tvorba protilátok vrátane IgM a IgG. Protilátky sú veľmi užitočné, označujú časti vírusu a zúčastňujú sa na obranných mechanizmoch organizmu. Protilátky proti SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) sú všeobecne detegovateľné v krvi niekoľko dní po počiatočnej infekcii. Počas začínajúcej infekcie a v jej akútnej fáze sa tvoria prevažne protilátky v triede IgM. IgG protilátky proti SARS-CoV-2 sa vo všeobecnosti stávajú zistiteľnými 10 až 14 dní po prekonaní infekcie.

Vyšetrenie protilátok sa robí prostredníctvom analytickej kvantitatívnej metódy ELISA. Využíva zložky imunitného systému ako sú protilátky IgG alebo IgM na detekciu imunitných reakcií v tele, napríklad na detekciu protilátok nového koronavírusu. Protilátky v triede IgM sa tvoria v skorých štádiách infekcie, korelujú s klinickými príznakmi a svedčia pre akútnu fázu infekcie.
Protilátky IgG sú prítomné po prekonaní infekcie a majú vysokú špecificitu.

V prípade záujmu navštívte naše odberové miesto: AdLa s.r.o., Kováčska 15, 080 01 Prešov

Laboratórium AdLa s.r.o. má dostatok voľných kapacít na vyšetrenie protilátok aj pre potreby firem a iných záujemcov. Ak chcete nechať vyšetriť seba a svojich kolegov, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle: 0800 500 418 v čase od 08:00 do 15:00 (len pracovné dni)

Žiadanku na vyšetrenie protilátok CORONAVÍRUS COVID-19 IgG/IgM

stiahnuť tu