Protilátky po očkovaní proti COVID-19 IgG


Odber krvi zo žily
Cena: 30€
Čas odberu: Denne od 11:00 – 13:00
Výsledok máte do 2-3 dni

Zo zastávky Trojica (napríklad spoje 1,2,4,5,7,8,29,39) prejdete na Slovenskú ulicu, následne okolo Bašty rovno.
Mestký účelový objekt (v skratke MUČO) so zameraním na zdravotníctvo sa nachádza pred Vami

Žiadanku na vyšetrenie protilátok CORONAVÍRUS COVID-19 IgG/IgM

stiahnuť tu