Rýchlotest COVID-19 IgG/IgM


Kde: Laboratórium AdLa s.r.o. Kováčska 15, 080 01 Prešov (budova MUČO)

Odber krvi z prsta

Cena: 27€
Čas odberu: Denne od 7:00 – 9:00
Výsledok máte už za dvadsať minút.

Zo zastávky Trojica (napríklad spoje 1,2,4,5,7,8,29,39) prejdete na Slovenskú ulicu, následne okolo Bašty rovno.
Mestký účelový objekt (v skratke MUČO) so zameraním na zdravotníctvo sa nachádza pred Vami

Viac o teste:
Rýchlotest COVID-19 IgG/IgM je nešpecifickou imunoanalytickou metódou na báze laterálneho prietoku na simultánnu detekciu a diferenciáciu protilátok triedy IgG a IgM proti vírusu SARS – CoV-2 v ľudskej krvi. Je určený na profesionálne použitie ako skríningový test a ako pomôcka pri diagnostike infekcie spôsobujúce ochorenie COVID-19. Akákoľvek pozitívna vzorka s rýchlym testom COVID-19 IgG/IgM sa musí potvrdiť špecifickou PCR metódou.

Princíp
Prípravok na rýchlotest COVID-19 IgG/IgM je kvalitatívny membránový imunotest na detekciu protilátok proti SARS – CoV-2 v krvi. Tento test pozostáva z dvoch zložiek, zložky anti-IgG a zložky anti-IgM. Tieto zložky sú nanesené na prúžok v testovacej oblasti. Počas testovania vzorka reaguje s časticami obalenými antigénom SARS – CoV-2 v testovacom prúžku. Zmes potom migruje vzostupne na membráne, chromatograficky proti smeru gravitácie (tzv. kapilárnym vzlínaním) a reaguje s anti-IgG alebo anti-IgM v oblasti testovacej línie. Z dôvodu procedurálnej kontroly sa vždy v oblasti kontrolnej línie objaví farebná čiarka, čo naznačuje, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k vzlínaniu v membráne.

Odber vzoriek a manipulácia
1. Umyte si ruky v teplej vode, zmäkčí to pokožku a podporí krvný obeh, čo následne uľahčí odber.
2. Vyberte si prst alebo palec, z ktorého chcete odobrať krv.
3. Príslušný palec utrie sestrička pred odberom sterilným tampónom s dezinfekčným roztokom a pomocou lancety odoberie kvapku krvi.
4. Tá sa následne umiestni do testovacieho políčka príslušného testu COVID – 19.

V prípade záujmu navštívte naše odberové miesto: AdLa s.r.o., Kováčska 15, 080 01 Prešov

Laboratórium AdLa s.r.o. má dostatok voľných kapacít na vyšetrenie protilátok aj pre potreby firem a iných záujemcov. Ak chcete nechať vyšetriť seba a svojich kolegov, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle: 0800 500 418 (v čase od 08:00 do 15:00) (len pracovné dni)