MUDr. Peter Kovács

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých.

Klinická prax:
2009-2013 II.Interná klinika FNsP Prešov, sekundárny lekár
05/2013 postupová skúška z vnútorného lekárstva
od 8/2013 ambulancia KIA, AdLa s.r.o. Prešov
2017 – atestácia z klinickej imunológie a alergológie

O lekárovi:

  • Adresa:
    Vajanského 1, 080 01 Prešov
  • Kontakt:
    telefon: 051/777 52 31
    Sestra: Bc. Zuzana Ivanková – ivankova@adla.sk
    Email: kovacs.adla@gmail.com

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 07:00 – 14:00
Utorok: 07:00 – 14:00
Streda: 07:00 – 14:00
Štvrtok: 07:00 – 14:00
Piatok: 07:00 – 14:00