Akreditácia


Laboratóriá spoločnosti AdLa s.r.o. sú akreditované podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025:2005. Medicínske laboratórium AdLa s.r.o  je laboratóriom s fixným rozsahom akreditácie t.j. laboratórium má presne definovaný rozsah akreditácie pre konkrétne metódy. Vo výsledkových listoch sa vyšetrenia vykonané akreditovanými metódami označujú písmenom A  a tak je deklarovaný akreditačný status laboratória. Definovanie a postupy činností fixného rozsahu akreditácie uvádza AdLa s.r.o. podrobne v Príručke kvality a v predpisoch riadenej dokumentácie (pracovné postupy, interné predpisy, interné usmernenia a pod.). Laboratóriá AdLa  sú počas akreditačného cyklu pravidelne preverované internými auditmi a externými dohľadmi, ktoré vykonáva Slovenská národná akreditačná služba.