Typy vyšetrení COVID-19


Typ testu Výsledok Čo ukáže? Typ odberu Cena
RT- PCR test V deň odberu Prebiehajúcu infekciu Výter z nosa a ústnej dutiny 70 € Mám záujem
RT- PCR test Do 36 hodín Prebiehajúcu infekciu Výter z nosa a ústnej dutiny 50 € Mám záujem
RT- PCR test V deň odberu Prebiehajúcu infekciu Kloktací test 80 € Mám záujem
RT- PCR test Do 36 hodín Prebiehajúcu infekciu Kloktací test 60 € Mám záujem
COVID-19 IgG/IgM protilátky po prekonaní ochorenia Do 2-3 dní Prekonanú / prebiehajúcu infekcia Odber krvi zo žily 35 € Mám záujem
COVID-19 IgG/IgM protilátky rýchlotest Do 20-30 min. Prekonanú / prebiehajúcu infekcia Odber krvi z prsta 27 € Mám záujem
COVID-19 IgG protilátky po očkovaní Do 2-3 dní Hodnotu protilátok Odber krvi zo žily 30 € Mám záujem

Aký test možno použiť na zistenie infekcie koronavírusmi?

Naše momentálne dostupné testy:

 1. 1. PCR test:
  Zisťuje prítomnosť/neprítomnosť genetického materiálu koronavírusu- RNA v odobratých vzorkách zo slizníc horných dýchacích ciest (nosohltan, hltan). PCR test na COVID-19 je metóda používaná na diagnostiku ľudí, ktorí sú v čase vykonávania odberu infikovaní vírusom SARS-CoV-2. Test dokáže zistiť aj fragmenty vírusu, aj keď už nie ste infekčný. PCR je „zlatý štandard“ využívaný na diagnostiku COVID-19, pretože je to najpresnejší a najspoľahlivejší test.

 2. 2. Protilátkový (sérologický, IgM / IgG) test:
  Detekuje protilátku produkovanú imunitným systémom proti vírusu. Imunitný systém najskôr produkuje protilátky typu IgM v čase infekcie vírusom, a potom asi o 2 – 3 týždne neskôr protilátky typu IgG. Preto je vhodný aj pre ľudí s asymptomatickým priebehom ochorenia, ktorí majú podozrenie o prekonaní infekcie.

 3. 3. Rýchlotest na protilátky IgG/IgM:
  Tento typ testu je účinný až v neskoršej fáze aktuálne prebiehajúceho ochorenia, kedy sú prítomné protilátky IgM. Pozitivita IgG protilátok vypovedá o prekonaní infekcie u pacienta v minulosti. Test nevie rozpoznať, či je pacient vyliečený, alebo je stále potencionálnym nosičom a šíriteľom vírusu. Po pozitívnom výsledku sa odporúča absolvovať presnejší a spoľahlivejší PCR test. Ako vzorka sa používa kapilárna krv z prsta, čo je výhodou pre pacientov rôznych vekových kategórií. Výsledok testu je známy v priebehu 15 – 20 min.

Kedy je vhodné vykonať PCR test?

PCR test sa odporúča vykonať v nasledujúcich prípadoch ak:

 • došlo ku kontaktu s infekciou pred 6. – 15. dňami.
 • ste mali pozitívny test (resp. rýchlotest) na protilátky IgM/IgG.
 • máte niektoré z príznakov: horúčka, bolesť hrdla, kašeľ, dýchavičnosť, únava, bolesť svalov, strata čuchu alebo chuti
 • potrebujete výsledok testu, napr. pred cestou do zahraničia.
 • sa považujete za infikovaného, napr. z dôvodu podozrenia kontaktu s pozitívnou osobou, jej telesnými tekutinami, kontaminovaným odevom alebo predmetmi, za predpokladu, že k takémuto kontaktu došlo nie viac ako pred 30 dňami.

Je PCR test spoľahlivý?

Ak sa vzorka odoberie, pripraví a spracuje správne, presnosť testu je vyššia ako 95%. Test je spoľahlivý indikátor prítomnosti vírusu a infekčnosti osoby.

Kedy je vhodné vykonať test na protilátky?

Niekoľko percent pacientov prekoná infekciu s miernymi príznakmi alebo úplne asymptomaticky.
Preto test odporúčame každému, kto chce vedieť, či už bol infikovaný a ak:

 • mal mierne dýchacie príznaky viac ako pred 2 týždňami: nádcha, bolesť hrdla, suchý kašeľ bez horúčky a dýchacích ťažkostí, hnačky, bolesti svalov, slabosť
 • prišiel do kontaktu s infekciou a po 2 týždňoch nemal žiadne príznaky

Tento typ testu tiež odporúčame aj pre spoločnosti a inštitúcie, ktoré chcú posúdiť, aký podiel pracovníkov už bol infikovaný.